Svenska läkare med mångårig erfarenhet

Teamet bakom Remediq bedriver sedan många år bröstradiologisk verksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Ryhov i Jönköping, samt på en privat klinik i Lund. Vi har mångårig erfarenhet av att granska och bedöma alla typer av bröstradiologiska bilder (mammografi, magnetkamera (MR), ultraljud samt PET-CT).

Olof Jarlman
Grundare | Läkare

Om Olof

Remediq startades av docent Olof Jarlman, en av pionjärerna inom digital mammografi, bröstultraljud och magnetkameraundersökningar av bröst.

Olof har mer än 30 års erfarenhet av bröstradiologi. Han doktorerade inom området 1991 och blev docent 1995. Mellan 1995 och 1999 var han ansvarig för bröstdiagnostiken vid Skånes Universitetssjukhus, både vad gäller klinisk bröstradiologi och mammografiscreening. Sedan 2013 arbetar Olof med bröstdiagnostik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Ryhovs sjukhus i Jönköping.

Olof har varit redaktör för bröstdiagnostik i den största vetenskapliga publikationen för radiologi i Europa (European Radiology) och verksam som lärare och föreläsare i International Breast Ultrasound School runt om i världen.

Om Hans

Hans Sihlbom är specialistläkare inom radiologi och har de senaste 20 åren kombinerat klinisk bröstdiagnostik och mammografiscreening med olika chefsuppdrag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Carlanderska Sjukhemmet och Lundby Sjukhus i Göteborg. Mellan 2006 och 2012 var han verksamhetschef och medicinsk chef för Capio Diagnostik AB och Avesina Healthcare AB.

Sedan 2013 arbetar Hans med bröstdiagnostik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Ryhovs sjukhus i Jönköping.

Hans Sihlbom
Läkare

Har du frågor?

Om det är något du undrar över är du välkommen att höra av dig till oss. Skriv din fråga i kontaktformuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Kontakta oss