Second opinion

995 kr1.595 kr

Second opinion innebär helt enkelt att man låter en oberoende specialistläkare titta igenom bilder och det utlåtande som man fått av sin ordinarie läkare en andra gång för att både säkerställa diagnos men också att få ett annat perspektiv. Det senare gäller framförallt i fall där man har fått en diagnos och behandlingsplan och där patienten vill säkerställa att den föreslagna diagnosen och behandlingsplanen är korrekt. Men vi har också många patienter som känner en stor oro kring bröstcancer av olika anledningar och som vill få en personlig återkoppling kring undersökningar.

En patient som har fått en bröstcancerdiagnos har enligt Patientlagen rätt till en oberoende andra bedömning av diagnos och behandling kostnadsfritt inom landstinget. Patienter där man inte har hittat bröstcancer, men som ändå känner oro och vill ha en dubbelgranskning, har dock inte rätt till ersättning.

När du beställer en second opinion via Remediq genomför våra specialistläkare en extra, oberoende granskning av genomförda radiologiska undersökningar (mammografi, ultraljud, magnetkamera). Om vi hittar förändringar som vi anser bör utredas vidare tar i kontakt och diskuterar hur, var och när detta ska ske.

Nollställ

Så går det till

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det för er att få mina röntgenbilder?

Vi beräknar att det i de flesta fall tar ca 2 veckor. Om det av olika anledningar drar ut på tiden tar vi kontakt med dig och meddelar detta.

Vad händer om en läkare ser en förändring på någon av mina bilder?

I de fall någon av läkarna finner något avvikande sker en diskussion om diagnos och lämplig handläggning.

Hur hanterar ni personlig data?

För mer information om datasäkerhet och integritet läs här.

Journalförs era utlåtanden?

Ja, Remediqs läkare kommer att göra en journalanteckning i samband med en second opinion.