Dubbelgranskning

995 kr1.595 kr

Dubbelgranskning innebär att två erfarna och specialiserade läkare tittar på dina röntgenbilder och gör en oberoende bedömning. Syftet är att få större diagnostisk säkerhet. Vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet visar att dubbelgranskning ökar chansen att hitta misstänkta förändringar i brösten.

Idag har en del landsting inte möjlighet att erbjuda dubbelgranskning av bröströntgenundersökningar och det är inte ovanligt att endast en läkare granskar dina bilder. Detta beror främst på att det är brist på specialiserade röntgenläkare.

Som patient kan det vara en trygghet att veta att två specialistläkare, oberoende av varandra har kommit fram till samma slutsats.

Nollställ

Så går det till

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det för er att få mina röntgenbilder?

Vi beräknar att det i de flesta fall tar ca 2 veckor. Om det av olika anledningar drar ut på tiden tar vi kontakt med dig och meddelar detta.

Vad händer om en läkare ser en förändring på någon av mina bilder?

I de fall någon av läkarna finner något avvikande sker en diskussion om diagnos och lämplig handläggning.

Hur hanterar ni personlig data?

För mer information om datasäkerhet och integritet läs här.

Journalförs era utlåtanden?

Ja, Remediqs läkare kommer att göra en journalanteckning i samband med dubbelgranskningen.