Specialistkompetens, tydlig kommunikation och personlig kontakt

Varje år drabbas ca 10 000 kvinnor av bröstcancer och ca 700 000 gör en mammografiundersökning. Många upplever en oro eller tycker inte de får utförliga svar i samband med sin undersökning.

Vi på Remediq har specialistkompetens inom bröströntgen och vi tror på tydlig kommunikation med våra patienter. Det minskar oro och skapar trygghet. Och det tycker vi att du är värd.

Dubbelgranskning

Dubbelgranskning innebär att två erfarna och specialiserade läkare tittar på dina röntgenbilder och gör en oberoende bedömning. Syftet är att få större diagnostisk säkerhet. Vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet visar att dubbelgranskning ökar chansen att hitta misstänkta förändringar i brösten.

Läs mer

Second opinion

I vårt arbete träffar vi många kvinnor som känner oro för bröstcancer och som inte upplever att de får tydliga svar och ordentlig uppföljning inom den ordinarie vården. I dessa fall kan det ibland vara skönt att få en så kallad second opinion, ett utlåtande från en oberoende läkare.

Läs mer

Våra läkare

Teamet bakom Remediq bedriver sedan många år bröstradiologisk verksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Ryhov i Jönköping, samt på en privat klinik i Lund.

Vi har mångårig erfarenhet av att granska och bedöma alla typer av bröstradiologiska bilder (mammografi, magnetkamera (MR), ultraljud samt PET-CT).

Läs mer Kontakta oss


Varför ska du välja oss?

De flesta av våra patienter vänder sig till oss för att få personlig kontakt med specialistläkare. Vetskapen att det är två specialister som granskar bilderna skapar trygghet och minskar oro. Vår målsättning är att alltid ge så tydlig information som möjligt, samt ge råd och rekommendationer för just dig som patient. Vi erbjuder:

  • Personlig kontakt
  • Snabb återkoppling
  • Bedömning av två erfarna specialistläkare inom bröstradiologi
  • Utförligt utlåtande med tydliga förklaringar

Så fungerar det

Beställ